Sở hữu Quyền Năng Khuất Phục Khách Hàng Mua Hàng Bằng Video Quảng Cáo

Cùng với các chương trình đào tạo của 9Film Academy với triết lý thực tế, đơn giản và dễ dàng áp dụng được ngay lập tức vào công việc kinh doanh.

Khóa Học Online + Offline

Khóa học Business Of Video

Tấm bản đồ xây dựng và phát triển doanh nghiệp đột phá nhờ sức mạnh Video quảng cáo

 • Học online + Offline 
 • Tự làm Video quảng cáo chuyên nghiệp trên điện thoại và máy tính
 • Sở hữu QUYỀN NĂNG KHUẤT PHỤC khách hàng mua hàng bằng VIDEO QUẢNG CÁO.
 • Làm thế nào để ĐO LƯỜNG, TỐI ƯU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ chiến dịch QUẢNG CÁO?

Khóa học Facebook Video Ads Funnel 

7 bước để phát triển doanh nghiệp của bạn với quảng cáo Video trên Facebook.

 • Học online + Offline 
 • Lộ trình triển khai rõ dàng giúp bạn nhanh chóng áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
 • Biểu mẫu kế hoạch chi tiết từng bước triển khai từ đóng gói sản phẩm, chiến lược thu hút và thuyết phục khách hàng mua hàng.

Khóa học Youtube Business

Xây dựng doanh nghiệp trên Youtube từ A-Z

 • Học online + Offline 
 • Lộ trình triển khai rõ dàng giúp bạn nhanh chóng áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
 • Biểu mẫu kế hoạch chi tiết từng bước triển khai từ đóng gói sản phẩm, chiến lược thu hút và thuyết phục khách hàng mua hàng.

Khóa Học Trực Tiếp

Khóa học Studio48H

Khám phá bí quyết tạo Video quảng cáo thu hút và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi giúp bạn nhanh chóng có thêm rất nhiều khách hàng đột phá doanh số từ Online.

 • Học trực tiếp
 • Lộ trình triển khai rõ dàng giúp bạn nhanh chóng áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
 • Biểu mẫu kế hoạch chi tiết từng bước triển khai từ đóng gói sản phẩm, chiến lược thu hút và thuyết phục khách hàng mua hàng.

Khóa học Internet Busines Coaching

Coaching trực tiếp 1:1 giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống Kinh doanh và Marketing trên internet bài bản trên chính sản phẩm/ dịch vụ của bạn.

 • Học trực tiếp
 • Lộ trình triển khai rõ dàng giúp bạn nhanh chóng áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
 • Biểu mẫu kế hoạch chi tiết từng bước triển khai từ đóng gói sản phẩm, chiến lược thu hút và thuyết phục khách hàng mua hàng.

Câu Chuyện Thành Công

KÊNH TRUYỀN THÔNG UY TIN NÓI VỀ CHÚNG TÔI

>